Splošni pogoji poslovanja

S spletnim mestom https://www.precisium.si/ in pripadajočo spletno trgovino (v nadaljevanju tudi »spletna trgovina«, »spletno mesto« oziroma »spletna trgovina Precisium INT«) upravlja družba:

PRECISIUM INT posredniška družba d.o.o.
Savska loka 4
4000 Kranj
Matična številka: 8830045000
Davčna številka: SI 56613555
elektronski naslov: int.shop@precisium.si
spltena trgovina / spletno mesto: https://www.precisium.si/
(v nadaljevanju »Precisium INT d.o.o.« oz. »družba« oz. »ponudnik«)

Družba PRECISIUM INT d.o.o. je od dne 12.03.2021 vpisana pri Okrožnem sodišču Kranj pod zaporedno številko 2021/8729 kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 7.500 EUR.

Varstvo osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom je urejeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na namenski podstrani spletnega mesta (https://www.precisium.si/zasebnost) pri čemer se v primeru neskladij med določili tega dokumenta in določili informacij o varstvu osebnih podatkov uporabljajo določila slednjega dokumenta.

Za prikazovanje in uporabo spletnega mesta boste morda morali imeti nameščeno določeno strojno in programsko opremo, za kar ste kot obiskovalec oz. kupec odgovorni sami.

1. SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

1.1 Splošna določila

Družba svojo spletno trgovino ponuja preko lastnega spletnega mesta, s pomočjo katerega lahko pravne osebe oddajo naročilo za nakup izdelkov družbe.

Nakupovanje v spletni trgovini je posledično omogočeno zgolj pravnim osebam, ki so veljavno registrirale svoj uporabniški račun v skladu z določili tega dokumenta.

Družba omogoča dostavo blaga v državah Slovenije in izjemoma v državah, kjer dostavo omogočata dostavni službi DHL oz. UPS (razvidno na zaključnem koraku nakupa).

Veljaven elektronski naslov za komuniciranje je glede nakupov je int.shop@precisium.si.

1.2 Registracija uporabniškega računa

Nakup izdelkov v spletni trgovini je mogoč samo z registracijo uporabniškega računa za uporabo spletne trgovine.Registracijo uporabniškega računa dosežete tako, da na podstrani prijava (tj. z navigacijo do zgornje desne ikone na povezavi https://www.precisium.si/) oddate zahtevane podatke in potrdite prijavo.

Po prejemu podatkov bo družba stopila v stik z vami s pomočjo avtomatiziranega elektronskega sporočila, ki bo poslano na vneseni elektronski naslov ter v njem potrdil uspešno izvedbo vaše registracije. Ob registraciji uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, ki ju je veljavno vnesel ob registraciji.

Z uspešno registracijo obiskovalec postane uporabnik spletne trgovine in s tem pridobi pravico do oddaje naročila. Obiskovalec z registracijo uporabniškega računa potrjuje, da sprejema vsakokratne splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki bodo v trenutku oddaje spletnega naročila objavljeni na tej podstrani.

1.3 Odgovornost registriranega uporabnika

Z uspešno izvedbo registracije uporabniškega računa vsak registrirani uporabnik družbi jamči;

  • da je pri kreiranju uporabniškega računa družbi posredoval resnične podatke,
  • da bo spletno trgovino uporabljal za legalno in korektno poslovanje,
  • da pri uporabi spletne trgovine in pri izvedbi vnosov podatkov v polja spletne trgovine bo kršil avtorskih pravic oziroma intelektualnih pravic tretjih družbe oz. tretjih oseb.

Vsak registrirani uporabnik mora geslo svojega uporabniškega računa varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter tako, da vztrajno onemogoča, da bi uporabniško ime in geslo prišlo v posest nepooblaščenih oseb.

Registrirani uporabnik ne sme gesla prenesti na tretjo osebo (tj. osebo zunaj svojega podjetja) in ne sme dopuščati, da bi lahko tretje osebe za lastne poslovne ali zasebne namene uporabljale spletno trgovino.

Vso škodo in vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, izgubo oz. odtujitvijo uporabniškega imena oz. gesla ali njenega dela, nosi registrirani uporabnik sam.

Za vsako zlorabo, izgubo oz. odtujitev uporabniškega imena oz. gesla, ki je pripisljiva naklepnemu ali malomarnemu ravnanju registriranega uporabnika, in zaradi katere je družbi nastala škoda oziroma je zaradi tovrstnega ravnanja nastala škoda tretji osebi, ki lahko posledično zoper družbo vloži zahtevek, je registrirani uporabnik družbi odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava.

1.4 Odgovornost za oddajo naročila brez ustreznih pooblastil (poslovodstvo brez naročila)

Z registracijo in ob izvršitvi vsakega nakupa registrirani uporabnik družbi tudi vselej jamči, da razpolaga z vsemi ustreznimi pooblastili in pravicami, ki jih potrebuje za veljavno registracijo uporabniškega računa oziroma veljavno oddajo naročila na daljavo v imenu zadevne pravne osebe, ki jo zastopa.

V kolikor bi bila oddajo naročila na daljavo izvršena v imenu tretje osebe brez njega pooblastila, bo takšno naročilo zavezovalo neupravičeno zastopano tretjo osebo samo, če jo bo ta pozneje odobrila. Družba bo v primeru, ko neupravičeno zastopana tretja oseba ne bo odobrila tako oddanega naročila v roku, ki ji ga bo v ta namen sporočila družba , upravičena zahtevati povrnitev škode od tistega registriranega uporabnika (oz. pravne osebe, ki jo ta zastopa), ki je naročilo kot pooblaščenec brez pooblastila oddal preko spletne trgovine, če ob sklenitvi te pogodbe družba ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da tak registrirani uporabnik ni imel ustreznega pooblastila.


1.5 Ukinitev uporabniškega računa

Če želite kot registrirani uporabnik ukiniti vaš uporabniški račun, nam to lahko sporočite na na elektronskem naslovu int.shop@precisium.si.

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan s strani zakonitega zastopnika, sicer ga družba ni dolžna upoštevati. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

V kolikor družba sumi, da registrirani uporabnik s pomočjo spletne trgovine izvaja oziroma skuša izvesti poslovno goljufijo, oškodovanje, poneverbo identitete ali drugo kaznivo oziroma nezakonito ravnanje sumi (oziroma v zvezi s tem prejme obvestilo s strani javne ustanove, bančne institucije ali druge kvalificirane ustanove), lahko v skladu z lastno presojo takšnemu uporabniku ukine uporabniški račun.

2. NAROČANJE IZDELKOV NA SPLETNI TRGOVINI

2.1 Oddajanje in potrditev naročila

Kupec odda naročilo tako, da izbrane izdelke doda v košarico in klikne na gumb »Potrdi naročilo«, pri čemer je kupoprodajna pogodba med družbo in kupcem je sklenjena šele v trenutku, ko družba preko elektronske pošte obvesti kupca, da je naročilo sprejela.  

Ko je naročilo potrjeno, se kupec zaveže plačati znesek kupnine, kot je bil ta razviden na zadnjem koraku nakupa, družba pa se zaveže, da bo naročene izdelke dobavila kupcu.

Od trenutka potrditve naročila kupec ne more več odstopiti od pogodbe, razen, če ti splošni pogoji določajo drugače (npr. obstoj stvarne napake) oz. če sta se družba in kupec o tem sporazumela preko elektronske pošte ali na drug dokazljiv način.

Kupoprodajno pogodbo predstavljajo določila teh splošnih pogojev in prvo elektronsko sporočilo prodajalca kupcu o statusu naročila, ki je v elektronski obliki shranjeno na strežniku družbe.

2.2 Cena in razpoložljivost izdelkov

Cene v spletni trgovini so izražene v EUR, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ob izdelkih ne vsebujejo DDV. Znesek DDV se prikaže pri končnem obračunu naročila.

Cene so redne cene blaga in ne vsebujejo stroškov dostave, razen če je izrecno razvidno drugače na zaključnem koraku nakupa. Cene dostave so prikazane pri končnem obračunu naročila. 

Cene in razpoložljivost izdelkov v spletni trgovini se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.Kljub prizadevanju za redno in točno osveževanje cen ter razpoložljivosti izdelkov, se lahko zgodi, da je podatek o ceni oz. razpoložljivosti izdelka napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena oz. razpoložljivost izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo družba kupcu bodisi sporočila, da ne sprejema naročila, bodisi mu bo v primeru že sprejetega naročila sporočila, da odstopa od pogodbe in mu vrnila celotno kupnino.

2.3 Opisi izdelkov

Opisi in specifikacije izdelkov so dostopne na podstraneh posameznega izdelka. 

Družba si pridržuje pravico do dopolnitve in/ali spremembe opisa objavljenih izdelkov po lastni presoji. 

2.4 Dostava in prevzem

Dostava in prevzem se vršita v skladu z informacijami, ki so kupcu na voljo na zaključnem koraku nakupa (tj. podatek ali je dostava na vneseni naslov mogoča / cena dostave / izbrana dostavna služba / ocenjen čas dostave).

V kolikor imate morda pomisleke oziroma vprašanja v zvezi z dostavo in prevzemom blaga vam svetujemo, da se pred oddajo naročila obrnete na nas preko elektronskega naslova int.shop@precisium.si.

2.5 Račun

V zvezi z naročenim blagom bo družba kupcu posredovala račun po elektronski obliki na elektronski naslov, ki je povezan z njegovim registriranim uporabniškim računom. 

Na računu bo naveden popis izdelkov skupaj z ceno na enoto ter ceno z oz. brez DDV.

Kupec je dolžan hraniti račun saj lahko z njegovo istovetnostjo uveljavlja reklamacije v skladu s 3. točko teh pogojev. 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih do konca tekočega meseca. Kasnejših reklamacij v zvezi s podatki na računih družba ni dolžna upoštevati.

2.6 Popusti, druge ugodnosti

Vsi splošni popusti bodo v zvezi s posameznim izdelkom navedeni na podstrani, kjer se nahaja opis izdelka oz. na zaključnem koraku nakupa.

Kupcem svetujemo, da se glede vprašanj o ugodnostih za redne kupce obrnejo na nas preko elektronskega naslova int.shop@precisium.si.

Popusti, vezani na bonitetni razred (rabatno lestvico) in promocijski popusti se praviloma ne seštevajo v kolikor ni med družbo oz. posameznim kupcem dogovorjeno drugače.

Promocijskih kod, popustov in drugih morebitnih ugodnosti ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

2.7 Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine, ki so kupcu na voljo za izbiro na zaključnem koraku nakupa:
●    s plačilno storitvijo PayPal,
●    plačilo s kreditno kartico, ki je navedena na zaključnem koraku nakupnega procesa,
●    po predračunu (plačilo se izvede preko UPN/SEPA z uporabo podatkov za nakazilo, ki so kupcu sporočeni preko elektronskega sporočila po oddaji naročila), 
●    ob povzetju preko »ročno« izpolnjenega UPN/SEPA naloga (virmana)

Znesek je   potrebno  poravnati na bančni račun  družbe. Kot referenco je potrebno vnesti ID številko naročila. Naročilo ne bo odposlano, dokler družba ne zabeleži plačila na njenem bančnem računu. Če družba plačila ne bo prejela v 3 dneh, bo naročilo avtomatsko preklicano.

Družba si pridržuje pravico, da ob naročilu večje količine izdelkov oz. pri naročila izdelka vrednosti nad 100 EUR zavrne način plačila po povzetju in predlaga druge možne načine plačila, tudi če je kupec naročilo že oddal.

Morebitni stroški, ki so povezani z izbiro posamezne plačilne metode, so navedeni na zaključnem koraku nakupa.

Po prejemu plačila na podlagi izbrane plačilne metode, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času. 

V primeru, kadar je kupcu na voljo opcija »plačilo po povzetju«, bo družba kupca kontaktirala na vnesenem elektronskem naslovu (oz. izjemoma preko vnesene telefonske številke) in se z njim uskladila glede kraja in časa prevzema ter mu posredovala informacijo o tem, ali je kupnino mogoče poravnati v gotovino, s kartičnim plačilom oz. preko uporabe UPN obrazca.

V primeru, kadar bo kupcu na voljo možnost plačila ob povzetju, kar bo kupcu na razvidno in na voljo za izbiro na zadevnem koraku nakupa, si družba pridržuje pravico, da v primeru ne prevzete ležeče pošiljke (oz. večjih ne prevzetih ležečih pošiljk v povezavi z istim kupcem) zoper kupca naperi zahtevke glede škode, ki jo je v povezavi s tem utrpela družba in ki ji gredo po predpisih civilnega prava.

3. ODSTOP OD POGODBE IN UVELJVALJANJE ZAHTEVKOV GLEDE STVARNIH NAPAK

Kupec lahko pri družbi uveljavlja morebitne zahtevke v zvezi z kupljenimi izdelki, ki pritičejo pravnim osebam skladno skladno s predpisi Obligacijske zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) oz. njegovimi spremembami in novejšimi različicami (v nadaljevanju: »Obligacijski zakonik« oz. »predpisi civilnega prava«).

Kupce lahko zahtevke uveljavlja preko elektronskega naslova int.shop@precisium.si.

Rok za uveljavljanje zahtevka (v kolikor daljši rok ne predpisuje kogentni člen Obligacijskega zakonika) je 3 delovne dni od dobave izdelka. Po tem času zahtevek ni več mogoč, razen v kolikor je izdelek predmet veljavne garancije in garancijsko obdobje še ni poteklo. O obravnavi in poteku postopka z zahtevkom ter o svoji odločitvi bo družba obvestila kupca ne elektronskem naslovu, ki je povezan z njegovim registriranim uporabniškim računom.

3.1 Nedobava izdelka

V kolikor dostavna služba kupcu ne dostavi naročenih izdelkov, mora kupec o tem takoj obvestiti družbo z obvestilom oz. zahtevkom preko elektronskega naslova int.shop@precisium.si.

3.2 Dobava neustreznih izdelkov (stvarna napaka)

V zvezi z reklamacijami naročenih in dobavljenih izdelkov se bodo vselej uporabljala določila teh splošnih pogojev oziroma veljavnega Obligacijskega zakonika ter druga morebitna področna zakonodaja, ki ureja pravna razmerja med gospodarskimi družbami.

Kupec o dobavi neustreznih izdelkov obvesti družbo z obvestilom oziroma z zahtevkom preko elektronskega naslova int.shop@precisium.si.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku 3 dni od prevzema blaga.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

V primeru, da izdelek odstopa od vzorca oziroma modela, se primernost izdelka preverja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

V kolikor se izkaže, da je družba kupcu dostavil neustrezen izdelek, izdelek zamenja na lastne stroške. Kupec mora neustrezen izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. V primeru, da kupec vrne poškodovan izdelek, ni upravičen do zamenjave.

Kupec domnevno neustreznih izdelkov ne sme uporabljati, sicer izgubi pravice iz naslova stvarne napake. Kupec sme ob prevzemu opraviti le ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to primerno in nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelkov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravice iz naslova stvarne napake.

Družba si pridržuje pravico, da izjemoma (v celoti ali delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih:

  • če naročenega blaga ni več na zalogi,
  • če ugotovi povečano plačilno tveganje na strani kupca, še posebej če ni bilo možno bremeniti plačilne kartice kupca oz. kupnina ni bila plačana ob zapadlosti,
  • če naročilo ne vsebuje vseh podatkov, ki bi bili potrebni za izvedbo naročila,
  • če pride do bistvene zmote prodajalca (46. člen OZ). Bistvena zmota je zmota, ki se nanaša na bistvene lastnosti predmeta, na osebo, s katero se sklepa pogodba, kadar se sklepa glede na to osebo, ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila. To vključuje tudi očitne napake v ceni,
  • če je družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja,
  • če je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil svoje garancijske ali druge pravice,
  • če je pri kupcu zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

V vseh takih in podobnih primerih bo kupec o morebitnem odstopu od pogodbe s strani družbe takoj obveščen po e-pošti.

3.3 Vračilo plačila

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od odobritve reklamacije. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

3.4. Garancija

Družba bo kupcu ob nakupu izdelkov, glede katerih je izdajanje garancije za brezhibno delovanje blaga obvezno oziroma ob nakupu izdelkov, glede katerih proizvajalec izdelka nudi prostovoljno garancijo, poleg računa vselej izročila tudi garancijski list ter navodila za sestavo in/ali uporabo izdelkov. Družba bo v takih primerih zagotavljala brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka ter najkasneje v roku 45 dni, v kolikor izdelki ne bodo delovali brezhibno oziroma ne bodo imeli lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku v garanciji. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu.

Med blago, glede katerega je proizvajalec dolžan nuditi garancijo za brezhibno delovanje, praviloma ne sodijo akumulatorski baterijski vložki splošne rabe, žarnice, varovalke, elektronske komponente in drugo potrošno blago.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

4. AVTORSKE PRAVICE IN LASTNIŠTVO NAD INTELEKTUALNO LASTNINO

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega mesta, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last ponudnika spletnega mesta oziroma njegovih partnerjev. 

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na tem spletnem mestu. 

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletnem mestu je strogo prepovedano.

5. OSTALA DOLOČILA

5.1 Odgovornost za točnost podatkov in pravilnost ter zanesljivost informacij na spletnem mestu

Vse informacije in podatki na tem spletnem mestu so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno. Ponudnik ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu, ter prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah pod enakimi pogoji.

5.2 Odgovornost za ravnanja in informacije tretjih oseb

Ponudnik ne upravlja z in ne odgovarja za informacije, ki mu jih posredujejo tretje osebe in so obiskovalcu dostopne preko tega spletnega mesta. 

5.3 Odgovornost za spremembe, zadržanje delovanja in ukinitev spletnega mesta

Ponudnik se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa do tega spletnega mesta, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, ki niso pod ponudnikovim nadzorom. Ponudnik posledično obiskovalcem spletnega mesta ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta, spreminjanjem spletnega mesta ali njegovo ukinitvijo.

5.4 Dovoljena uporaba

Tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje tega spletnega mesta; (ii) interakcija z vprašalniki, kontaktnimi obrazci in drugimi spletnimi orodji spletnega mesta, (iii) deljenje in objava povezave do tega spletnega mesta.  

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s tega spletnega mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana. 

5.5 Veljavnost in spreminjanje teh pravil uporabe spletnega mesta

Ta pravila pričnejo veljati na dan 14. 8. 2023 in veljajo do njihovega umika oziroma spremembe.

Ta pravila se lahko občasno spremenijo, o čemer bomo na spletnem mestu pravočasno objavili novico.

PRECISIUM INT posredniška družba d.o.o.